Våra tjänster

Enligt flera av våra kunder erbjuder vi ett unikt tjänsteutbud. Som en del av Ajilons internationella organisation, men i alla operativa aspekter ett självständigt nationellt bolag, har vi en struktur för att hantera våra globala kunders förfrågningar samtidigt som vi också kan specialisera oss på de behov som finns inom Sveriges gränser.

Med ovanstående i ryggen har Ajilon Consultants en förmåga att leverera ett brett spektrum av tjänster, antingen via våra partners eller med interna resurser, men alltid med en enda kontakt för kunden.

» Kontakta oss för mer information

Ajilon Consultants har många erfarna konsulter inom utveckling och infrastruktur. Vårt fokus ligger på att tillhandahålla konsulter inom hela värdekedjan med hjälp av våra partners och egna konsulter. Genom att inte fokusera på enskilda kompetensområden kan vi bibehålla en bred leveransförmåga. Principen är att vara enkel och snabb i alla kontakter utan att någonsin göra avkall på kvaliteten.

Ajilons tjänsteutbud

Egen utveckling

Att vara lyhörd och agera proaktivt är en del av vår värdegrund. För att vi ska ha möjlighet att ligga i framkant prioriterar vi att även driva egen utveckling. Detta område spänner från smarta system till iPhoneapplikationer och har visat sig vara mycket uppskattat av kunder och partners eftersom det erbjuder en smidig möjlighet att testa nya idéer och verktyg.

Helhetsåtaganden

Vår värdegrund består också av att ständigt ligga i framkant och vidareutveckla våra kompetenser. I linje med detta har vi prioriterat att ta oss an uppdrag för att ständigt utmana oss själva och erbjuda våra kunder en enkel lösning i deras utvecklingsbehov. Att lägga ut uppdrag externt kräver tillit och nära avstämningar, något som vi ser som en viktig del av vårt arbete.

Funktioner

Vi kan utveckla och bemanna en avdelning eller särskild funktion med effektiva lösningar. Genom en funktionslösning vinner man i sänkta kostnader för rekrytering, overhead och kvalitetsbrister. Ajilon Consultants erbjuder därigenom ett alternativ till outsourcing, med samma fördelar men lägre risker.

Kompetenser

Informationssäkerhet

Vi erbjuder ett strukturerat säkerhetsarbete i form av behovsstyrd analys och rekommendation samt hjälper till att höja säkerhetsmedvetenheten i ert företag.

Projektledning

Vi driver team i implementations och integrationsprojekt från förstudie via utredningar till leverans och ser till att ni når målet i tid.

Kravhantering

Med hjälp av ett gediget kravarbete under hela projektet kan problem hittas tidigt och kostnaderna kraftigt reduceras förutom att kvaliteten höjs.

Testning

Effektiv testning genomsyrar framgångsrik produkt- och systemutveckling. Därför har vi ett eget kompetensområde med inriktning mot detta, från test och testledning till verksamhetsutveckling. Vår styrka grundar sig i en vilja att prestera genom kreativitet och innovation. Utöver det vill vi dela med oss och finner glädje när vi skapar resultat för såväl våra kunder som våra egna nätverk.

Systemarkitektur

Systemarkitekten är en mjukvaruutvecklare med flera år av beprövad erfarenhet och kompetens att fatta beslut på hög nivå, samla in funktionella och icke funktionella krav, underhålla kodstandarder, agera som en länk mellan den högre företagsledningen och teknisk personal samtidigt som helheten fokuseras.

Systemutveckling

En systemutvecklare gör research, designar och implementerar mjukvarulösningar genom ett välplanerat och strukturerat arbetssätt. De använder sig vanligtvis av ett eller flera programspråk. Utvecklare kan jobba på egen hand, men oftast ingår de som en del av ett team.

Mobilapputveckling

Mobilapputveckling beskriver den framtagningsprocess genom vilken applikationsmjukvara för handhållna enheter som mobiltelefoner och läsplattor utvecklas.

Infrastruktur

Allt i från databaser till servrar. En vanlig kombination här är DevOps eller Operation Maintenance där djup kompetens om plattformar och teknologier krävs.