Verksamhet

Vi strävar efter att behålla en platt organisation med geografisk och funktionell uppdelning för att snabbt kunna leverera hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Därför är det viktigt att ha en effektiv administration och enkel kommunikation genom hela organisationen. I dagsläget finns vi på ett flertal av våra större städer och har kontor i centrala lägen där vi kan vara nära våra kunder.

Konsultdrivet

Ajilons verksamhet är starkt knuten till konsulterna och deras kompetens. Vi arbetar tätt ihop för att utveckla verksamheten och våra konsulter är viktiga nycklar i arbetet att forma den. I detta arbete ingår allt från att sammanställa marknadsmaterial till att tillsammans lägga upp strategier och bestämma hur dessa ska implementeras. Vi delar upp oss i kompetensområden och är nära våra konsulter, för att på så sätt parallellt utveckla våra kärnkompetenser och samtidigt vår verksamhet. Vi gillar verkligen att utbyta erfarenheter inom Ajilon.

Tjänsteutbud

ACTjänsteutbud