Om Ajilon

Ajilon Consultants levererar värde utifrån en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT-konsult- och specialistmarknaden. Vi utför och tillhandahåller konsulter inom systemutveckling, testning, infrastruktur, informationssäkerhet, projektledning, kravhantering och mobila applikationer.

Med en kärna av erfarna konsulter och ett stort nätverk av partners och underkonsulter kan vi stötta och driva projekt med kostnadseffektiva lösningar. Vår verksamhet har sin grund i våra värderingar och våra tjänster kommer alltid att präglas av Snabbhet, Enkelhet och Kvalitet.

Komplett leverantör

Grundtanken i Ajilon är att tillhandahålla erfarna specialister genom hela värdekedjan. Våra kunder efterfrågar en enklare metod för att köpa in högkvalitativa konsulttjänster utan onödiga dröjsmål. Det sätt som vi vill lösa detta på är genom att vara en fullständig leverantör av tjänster, från drifttekniker till strategiska utvecklare.

Kompetens i fokus

Vi ställer höga krav på kompetens och erfarenhet för att aldrig tvingas göra avkall på den kvalitet som kunden efterfrågar. Genom att ständigt främja kompetensutveckling och utbildning ser vi till att våra konsulter är utrustade med aktuella verktyg och arbetsmetoder. Ett populärt återkommande inslag är de nätverksträffar inom testning och informationssäkerhet som vi ofta står värd för.

Mission

Vår mission är att utgöra en smidig plattform för konsultverksamhet och rekrytering av både specialister och generalister. Våra tjänster ska utgå från ett entreprenöriellt tänkande och alltid leverera med hög kvalitet. Vi tror att framgångsrika relationer bygger på flexibla lösningar och att ständigt utveckla vår organisation och konsulters förmågor. Vi ska säkerställa att vi har rätt verktyg för att vidareutveckla våra kompetenser och skapa mervärde för kund och partners.

Vision

Vi har som mål att skapa en enklare standard för rekrytering och konsultköp av kvalificerade specialister genom hela värdekedjan. Vi vet att tiden ofta är knapp och att kvaliteten på arbetet måste vara hög. Därför är det självklart att vi måste sikta på att skapa en ny standard där vi har högre krav på flexibilitet, erbjuder enklare lösningar och att vi faktiskt gör det som andra bara pratar om.

Värdegrund

Vi litar på att våra värderingar kan ge oss ledning där rutiner saknas. Enkelhet, Snabbhet och Kvalitet är ledord som visar att vi ständigt måste sträva efter att hitta effektivare lösningar och minska på de onödiga väntetiderna som ofta uppstår. Vi siktar på att snabbare leverera rätt kompetens och resultat till kunden, utan att göra avkall på kvaliteten.