Kompetenser inom IT-konsult- och specialistmarknaden

Ajilon Consultants levererar värde utifrån en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT-konsult- och specialistmarknaden. Vi utför headhunt, rekryterar och tillhandahåller konsulter inom områden som testning, infrastruktur, informationssäkerhet, projektledning, kravhantering och utveckling av mobila applikationer.

Med en kärna av erfarna konsulter och ett stort nätverk av partners och underkonsulter kan vi stötta och driva projekt med kostnadseffektiva lösningar. Vår verksamhet har sin grund i våra värderingar och våra tjänster kommer alltid att präglas av Snabbhet, Enkelhet och Kvalitet.

Kompetens i fokus

Vi ställer höga krav på kompetens och erfarenhet för att aldrig tvingas göra avkall på den kvalitet som kunden efterfrågar. Genom att ständigt främja kompetensutveckling och utbildning ser vi till att våra konsulter är utrustade med aktuella verktyg och arbetsmetoder. Ett populärt återkommande inslag är de nätverksträffar som vi ofta står värd för.

Hela kedjan – från högt till lågt

Vi är ett specialistföretag med generellt utbud. Vi kan erbjuda konsulter inom hela värdekedjan med en enda kontaktperson för vår kund. Vi kan även ta oss an funktionsansvar och rekrytera, träna, schemalägga och styra planeringen av en hel funktion utan att lyfta ut den ur din verksamhet. Medan du fortfarande äger kontrollen och har full insyn i verksamheten!

Kompetenser

Informationssäkerhet

Vi erbjuder ett strukturerat säkerhetsarbete i form av behovsstyrd analys och rekommendation samt hjälper till att höja säkerhetsmedvetenheten i ert företag.

Projektledning

Vi driver team i implementations och integrationsprojekt från förstudie via utredningar till leverans och ser till att ni når målet i tid.

Kravhantering

Med hjälp av ett gediget kravarbete under hela projektet kan problem hittas tidigt och kostnaderna kraftigt reduceras förutom att kvaliteten höjs.

Testning

Effektiv testning genomsyrar framgångsrik produkt- och systemutveckling. Därför har vi ett eget kompetensområde med inriktning mot detta, från test och testledning till verksamhetsutveckling. Vår styrka grundar sig i en vilja att prestera genom kreativitet och innovation. Utöver det vill vi dela med oss och finner glädje när vi skapar resultat för såväl våra kunder som våra egna nätverk.

Systemarkitektur

Systemarkitekten är en mjukvaruutvecklare med flera år av beprövad erfarenhet och kompetens att fatta beslut på hög nivå, samla in funktionella och icke funktionella krav, underhålla kodstandarder, agera som en länk mellan den högre företagsledningen och teknisk personal samtidigt som helheten fokuseras.

Systemutveckling

En systemutvecklare gör research, designar och implementerar mjukvarulösningar genom ett välplanerat och strukturerat arbetssätt. De använder sig vanligtvis av ett eller flera programspråk. Utvecklare kan jobba på egen hand, men oftast ingår de som en del av ett team.

Mobilapputveckling

Mobilapputveckling beskriver den framtagningsprocess genom vilken applikationsmjukvara för handhållna enheter som mobiltelefoner och läsplattor utvecklas.

Infrastruktur

Allt i från databaser till servrar. En vanlig kombination här är DevOps eller Operation Maintenance där djup kompetens om plattformar och teknologier krävs.